top of page

BØYLEMUREN

Produsert av sveiset stålnett med nettmasker på 76,2 mm x 76,2 mm (c/c tråd til c/c wire). Trådene er belagt med alu-sink kalt Galfan korrosjonsbeskyttelse, 95% sink /5% Al. (Galfan) miljøklasse C3 og C4. Nominell tråddiameter 4,0 mm. Strekkstyrken for tråden er 450 - 750N / mm2.

Terranett bøylesystem består av Galfan galvanisert sveiset L-formet stålnett som front kombinert med  horisontale lag av stålnett som jordarmering. Systemet gir åpning for forskjellig visuell utseende i front,  

- Fyllmasse kan være: - Knust stein - Resirkulert knust betong eller brukt betongstein(sirkulær økonomi). Andre fronter med  Ferdiggress, Grusmatte - Torvmatter - Kokosmatte - Kunstgress - Spiler er mulig.

Dette systemet baserer seg altså på armert jord eller mekanisk stabilisert jord (MSE) for murer med helning fra 70˚ - 90˚der knust stein eller betong i f.eks fraksjon 64 - 120 mm er vanlig som innfylling. Rundkuppel kan også brukes. Nominell størrelse på 90mm med fordeling på 5% i området 50 - 75mm kan også nyttes. Maksimal størrelse 120mm. 

Man kan velge ferdiggress og torvplater, GrusMatte eller TorvPlater og sågar Kunstgress som front, da bruker man sand og grus eller knust stein (drenerbare masser) som innfylling bak fronten. Husk drensrør

Hva kan jeg bygge uten å søke

Du kan bygge forstøtningsmur uten å søke hvis den er inntil 1,0 meter høy og ligger minst 1,0 meter fra nabogrense. Muren kan være 1,5 meter høy hvis den ligger minst 4,0 fra nabogrense.

Muren må ikke hindre sikt mot vei. 

Du må søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker. Også om du skal bygge frittstående konstruksjoner

bottom of page