top of page

Tegninger av løsninger

850D569E-687D-40FF-A7F7-C645029A5D54.jpeg
FRONT AV GRESS/SEDUM
Plasser gress- eller sedummatte
på liggende klemnett
 og løft
klemnettet inntil det skråstilt
bøylenettet og fest nettet.
Fyll jordholdig sand inntil
mattene og komprimer forsiktig (gjerne med foten).

Disse bøylene finnes også i 
ca. 1 meters kengde.
AF605758-1621-4375-B803-38ECA4FCE764_edi
650760C8-09EB-43F5-9598-8C42F6BFBBE2_edi
FRONT AV TORVBLOKK
Gni inn gressfrø i fronten av blokkene og plasser torv-blokker slik som vist på tegning.

 
Fyll jordholdig sand inntil
mattene og komprimer forsiktig (gjerne med foten).

Disse bøylene finnes også i 
ca. 1 meters kengde.
228263D3-D825-4536-BA88-065E3954AD64_edi
TERASSEBYGGING
FRONT AV GABIONSTEIN
FRONT AV HERREGÅRDSTEIN
Bilde 29.01.2022 klokken 11.49.jpg
AF9E4B2F-BE97-476C-B8F7-DD3A08D2D4E5.jpeg
bottom of page