top of page

Gabioner

Produsert av sveiset stålnett med nettmasker på 76,2 mm x 76,2 mm (c/c tråd til c/c wire). Trådene er belagt med alu-sink kalt Galfan korrosjonsbeskyttelse, 95% sink /5% Al. (Galfan) miljøklasse C3 og C4. Nominell tråddiameter 4,0 mm. Strekkstyrken for tråden er 450 - 750N / mm2. Vi produserer et bredt spekter av gabionprodukter og tilbehør, inkludert bindemidler som spiraler og stag, C-ringer og gabionverktøy.  

 

Fyllmasse kan være  knust stein eller betong i f.eks fraksjon 64 - 120 mm kan nyttes som innfylling. Rundkuppel kan også brukes. Nominell størrelse på 90mm med fordeling på 5% i området 50 - 75mm kan også nyttes. Maksimal størrelse 120mm.

IMG_0002.JPG

Du kan bygge forstøtningsmur uten å søke hvis den er inntil 1,0 meter høy og ligger minst 1,0 meter fra nabogrense. Muren kan være 1,5 meter høy hvis den ligger minst 4,0 fra nabogrense.

Muren må ikke hindre sikt mot vei. 

Du må søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker. Også om du skal bygge frittstående konstruksjoner

Hva kan jeg bygge uten å søke om lov fra kommunen

bottom of page